حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران:

حفظ حریم شخصی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران ، ملاک عمل کارکنان و مجموعه کامپیوتر پروین می باشد